Sfaks

> porty > Tunezja > Sfaks

Related ładunek fosfatów |

 Wejście do portu. Po fosfaty staje się po prawej stronie przy końcu basenu.
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
    "Isolda" podczas załadunku fosfatów.
 
     
 
     
 
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     

    Uwagi St. Oficerów:  Zasolenie zmienne ok. 1,027 – głębokość przy nabrzeżu max = 9,75 m. Air draft = 10, 00 m. Balasty centralne 2C + 3 C mogą być puste, ale reszta balastów pełna to wystarczy na rozpoczęcie
załadunku ładowniami 2 & 4 (Ziemie Argeńtyńskie). Pamiętaj „ pajpa dziobowa ( bliżej miasta ) ma większą wydajność załadunkową na godz. od rufowej. Jak się zagapisz to rzucą Cię na dziób i jak wtedy wypompujesz balasty ? Średnia rata załadunkowa to 500 – 600 ton / godz. – „ 2 pajpy „ Woda słodka dostępna na nabrzeżu za ok. 2 $ / tona – w tym miejscu gdzie staje statek po fosfaty jest najmniejsze ciśnienie. Pobór z kei prostopadłej potrzeba ok. 210 mb węza statkowego. Linę wężową ciągnąć po statku do dziobu i dopiero potem na ląd.
ŚMIECI - wg Agenta od 2000 r. trzeba zdawać obowiązkowo czy są czy ich nie ma. Minimalny koszt
to 70 Dirhamów ( ok. 50 $ ) . Inaczej wg Niego statek nie otrzyma Clearance na wyjście w morze.
Wg Agenta nie wolno spalać spalarką śmieci na M. Śródziemnym.

 

Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.